Transferoni

DOTACJE NA INNOWACJE

Transferoni Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Platforma Transfer IT rewolucją w sposobie przesyłania dużych plików online” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

W wyniku projektu powstała innowacyjna e-usługa w postaci kompleksowego serwisu umożliwiającego użytkownikom szybkie i bezpieczne przesyłanie dużych plików. Projekt został zrealizowany w okresie 01.07.2011 – 30.06.2013.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od: biuro@transferoni.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:
http://europa.eu/index_pl.htm, http://www.poig.gov.pl/, http://www.mrr.gov.pl/, http://www.mswia.gov.pl/, http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Vous utilisez transferoni:

 • Transferoni
  m'a aidé
  à organiser
  mes fichiers

 • D'affaires
  et cette
  application
  est tout
  simplement
  magique

 • Déjà je n'ai pas
  peur de perdre
  tous mes
  fichiers

Sécurité

netizens